Sfams årsmöte 24 februari 2015

Här inbjuds gamla och nya medlemmar i Sfam Kronoberg till årsmöte den 24 februari 2015 kl 18.30 i Församlingshemmet, Nygatan 6, Växjö.

Eva Norell från centrala Sfam kommer att berätta om hur det går med den nya fortbildningsenheten och fortbildningswebben. Vår Samspelsstipendiat Mattias Rööst kommer också att berätta om ett studiebesök vid en flyktingmottagning i Vancouver, Kanada.

Hej Kronoberg!

Vår hemsida har varit lite trött på senare tid varför här kommer ett försök med en ny hemsida. Tanken är att det ska vara lite lättare att publicera aktuella nyheter.

Sfam Kronoberg är den vetenskapliga föreningen för alla specialister och ST-läkare i allmänmedicin. Vi arbetar för att förstärka  allmänläkarens roll i Kronoberg, eftersom vi menar att en väl fungerande primärvård leder till en optimal hälso- och sjukvård.