Fortbildningsdagar

Aktuella fortbildningsdagar

 Tema  Tid  Plats
Kosta-dagarna 2019- Kosta Art Hotel
   
   

 

Allmänmedicinskt kunskapscentrum har också en fortbildningskalender för läkare där du kan läsa om övriga fortbildningsdagar med andra arrangörer. Läs mer…

Historik

Distriktsläkarna i Kronoberg har sedan 80-talet varit delaktiga i fortbildningens utformning. Först via DLF och sedan 1995 är det SFAM som med stöd från Landstinget Kronoberg arrangerar merparten av den lokala fortbildningen för distriktsläkare och ST-läkare i allmänmedicin.

Kontakta gärna webmaster om Du har förslag på ämnen till kommande fortbildningsdagar!

Nedan följer en förteckning över de fortbildningsaktiviteter vi har arrangerat de senaste åren.

2018  
Oktober Endokrinologi för distriktsläkare
Februari Företagshälsovård
2017  
Oktober Migrationsendokrinoloi och hematologi
September Alkohol och droger
Maj Inkontinens
Mars Standardiserade vårdprocesser
2016  
Oktober Vardagsgynekologi
September Juridik i primärvård
April Flyktingmedicin
Januari Ortoped-Dax
2015  
September Globala infektioner
Maj Barnmedicin
Februari Munhålans sjukdomar
2014  
Januari Psykiatri ur primärvårdsperspektiv
Mars Trafikmedicin
Maj Vårdval / Nyckeltal
November Vardagsneurologi
2013  
Våren Ångesttillstånd
Våren Ungdomsmedicin
September Palliativ medicin
Oktober Nefrologi / GFR
December Reumatologi
2012  
2011  
Januari Ångestsjukdomar
Mars Laboratoriemedicin
Maj Rutinneurologiskt status
Oktober Levnadsvanor
November Ögonsjukdomar
December Mikrobiologi
2010  
Februari Lungsjukdomar
Mars Idrottsmedicin
Maj Etik i patientmötet
September Skapar vården ohälsa?
Oktober Mödravård ur ett multikulturellt perspektiv
December Hudsjukdomar – en uppdatering
   
2009  
Januari Röntgen
Maj Neuropsykiatri
September Klinisk sexologi
November Affekter
   
2008  
Januari Mångsökare i primärvården
Oktober Äldre och  läkemedel
November Kvalitet i primärvården
December Antibiotikaresistens etc
   
2007  
Februari Artros ur tre perspektiv
Mars Vanliga infektioner i primärvård
September Våld inom familjen
   
2006  
Februari Depression hos äldre
Mars Hotet från mikroberna
Oktober Sömn
December Narrativ medicin
   
2005  
Januari Skador & onkologi inom ÖNH
Mars SFAM-kronoberg 10-årsjubileum
Maj Globalmedicin för smålänningar
Maj Konsultationsmetodik
September Kost & Diabetes
Oktober Barnmedicin
December Allmänmedicinsk forskning