Fondstadgar

Stadgar för Fond för SFAM-Kronobergs medlemmar

  • Namnet på fonden är SAMSPEL-allmänläkarfond
  • Basen för fonden är det överskott som är kvar efter det att vi i SFAM-Kronoberg arrangerade SFAM-kongressen 2000 i Växjö.
  • Medlen förvaltas av styrelsen för SFAM-Kronoberg eller av förvaltare utsedda av SFAM-Kronoberg.
  • Medlen utgör vid instiftandet 336 000 kronor.
  • Medlen placeras vid instiftandet i räntebärande och aktiebärande fonder i den fördelning som förvaltarna finner mest förmånligt.
  • Medlemmar i SFAM-Kronoberg kan ansöka om medel ur fonden.
  • Medlen är tänkta att stödja medlemmar som vill göra resor till kongresser eller kurser och där arbetsgivaren inte självklart kan förväntas stå för kostnaden. Stipendier för studier och FoU-arbete ska också kunna erbjudas.
  • Medlen är tänkta att stödja medlemmarnas förkovran på ett rättvist sätt men millimeterrättvisa eftersträvas inte.
  • Beslut om bidrag tas av styrelsen i SFAM-Kronoberg eller av styrelsen utsedd nämnd.