ST-kurs

 Vi är stolta över att vi i Kronoberg vid flera tillfällen hållit en kurs för ST-läkare i allmänmedicin:

En riktig doktor mellan vårdprogram och verklighet – Kurs i allmänmedicinskt arbetssätt

Nästa kurs hålls 19-21 september 2018

Mer information finns på Lipus hemsida.

Utbildningen är varudeklarerad enligt LIPUS kriterier. Ingen av föreläsarna har några jävsförhållanden med ekonomiska intressen.