Aktiviteter

Här redovisas vilka teman som FQ-grupperna har studerat under 2012. Överst står respektive gruppansvarig.

Lars Nilsson

Under 2012 har vi haft 7 möten med följande innehåll:
Falldiskussioner (3 möten)
Studiebesök på kirurgiteamet och Linneamottagningen
Njurmedicin med Mats Roman med klin
”När doktorn blir sjuk” Samtal kring att ha kolleger som patienter.

 

Karin Johansson

Feb: Besök audionommottagningen.
Mar: Laktosintolerans hos barn. Artikel i Läkartidningen.
Maj: Kvalitetsuppföljning
Sep: Demensutredning, diagnostik
Okt: Palliativ vård nationell program

 

Åsa Ossiansson

Möten vår: Fortbildning, TBC, Primärvårdsgynekologi
Möten höst: Astma, Specialistexamensfrågor

 

Ole Kamp

Jan: Sfams examen
Feb: Möte med vårdvalschefen Martin Myrskog om kvalitetsindikatorer
Mar: Sfams kvalitetsindikatorer
Apr: Demensregister
Maj: Studiebesök på ny vårdcentral
Sep: Examensfrågor
Okt: Distriktsläkarens roll i samhället
Nov: Praktik i datasal angående webben med Johanna Mysjö
Dec: Bildvisning och rapport från Kamerunresa