Om föreningen

Föreningen
Föreningen är en lokalförening till Svensk förening för Allmänmedicin (SFAM). För att bli medlem i Sfam Kronoberg anmäler man sig här och väljer att vara medlem i vår lokalförening.