FQ-grupper

FQ-grupper är grupper där allmänläkare från olika vårdcentraler träffas någon gång per månad för att gå igenom och diskutera något relevant kunskapsområde. Förkortningen FQ står för fortbildning och kvalitet. Varje grupp består av 8-12 allmänläkare som helst kommer från olika vårdcentraler. ST-läkare i allmänmedicin är också välkomna.

2006 skrev Ole Kamp en artikel i tidningen Allmänmedicin om hur vår FQ-gruppsverksamhet hade utvecklats fram tills dess.

Artikeln finns på sida 23 och länken här

På sidan Aktuella grupper finns en lista med de FQ-grupper som är aktiva idag.

På sidan Aktiviteter hittar du kort om de olika gruppernas aktiviteter.