Samspelsfonden

Basen för fonden utgörs av det överskott som uppstod efter att SFAM Kronoberg arrangerade Höstmötet år 2000. Vid instiftandet utgjorde medlen 336 000 kronor och enligt fondens stadgar förvaltas de av styrelsen för SFAM Kronoberg.

Medlemmar i föreningen kan ansöka om bidrag till exempelvis resor till kongresser och kurser där arbetsgivaren inte självklart kan förväntas stå för kostnaden. Stipendier för studier och FoU-arbete kan också beviljas. Ansökan lämnas till styrelsen som sedan fattar beslut enligt fondens stadgar.

SAMSPEL-fondens stipendiater

2002 Karin Bengtsson; 15000 kr.
Syfte: Att skriva boken ”Läkarroll i förändring, våga pröva nya vägar”.
2003 Birgitta Josefsson; 10000 kr.
Syfte: Att möjliggöra fältarbete i Kenya under magisterkurs i internationell hälsa. SODIS projektet, soldesinfektion av dricksvatten.
2006 Åsa Ossiansson och Susanne Wikman; 5000 kr vardera.
Syfte: Deltagande i Wonca Europas möte i Florens, 2006.
2007 Ole Kamp; 5000 kr.
Syfte: Deltagande i Nordiska Allmänläkarmötet i Reykjavik, 2007.
2007 Vesna Prazic och Subha Basic-Krekola; 6000 kr vardera.
Syfte: Deltagande i Wonca Europas möte i Paris, 2007.
2008 Eva Melin; 7800 kr.
Syfte: deltagande i SPSS (statistikprogram) grundkurs i Stockholm.
2008 Ingvar Högvall; 5000 kr.
Syfte: Deltagande i Wonca Europas möte i Istanbul, 2008.
2009 Helene Ekström; 4700 kr.
Syfte: Deltagande i The Nordic Risk Groups möte i Alta, Norge, 2009.
2009 Håkan Ivarsson; 4000 kr.
Syfte: Att möjliggöra en fotoutställning med bilder från arbete i Rotary läkarbanks jeepstafett i Kenya.
2009 Eva Melin; 6000 kr.
Syfte: Deltagande i European Association for the Study of Diabetes kongress i Österrike, 2009.
2009 Karin Göransson; 6000 kr.
Syfte: Deltagande i kursen ”Globala infektioner” hösten 2009 inför arbete i Rotarys läkarbank, 2010.
2012 Olof Cronberg; 15000 kr
Syfte: Arbeta under två månader på sjukvårdsmottagning i Yaoundé, Kamerun.
2014 Mattias Rööst; 10000 kr.
Syfte: Studiebesök i Vancouver, Kanada för att studera flyktingmottagandet där.
2015 Magnus Brandt
Syfte: Deltagande i idrottsmedicinsk kongress i USA.
2015 Birger Ossiansson; 7000 kr.
Syfte: Deltagande i Wonca Europa-kongressen i Istanbul, Turkiet.
2015 10 ST-läkare; 2000 kr var
Syfte: Bidrag till deltagande i 19th Nordic Congress of General Practice i Göteborg.
2016 Martin Andersson, Oskar Lindfors, Johanna Nilsson och Ida Petersson; 5000 kr var
Syfte: Bidrag till deltagande i Wonca-konferens i Rio de Janeiro, Brasilien
2017 Ole Kamp, Hanna Salmi och Brendan Brouwer; 10000 kr var
Syfte: Bidrag till deltagande i studieresa till Nepal
2019 Sara Holmberg;
Syfte: Bidrag till deltagande i kurs om hur hästar kan användas som terapeutisk resurs
2020 Mattias Rööst; 10000 kr var
Syfte: Bidrag till deltagande i kurs i psykoterapi enligt ISTDP