Sfam Kronobergs styrelse 2016

Den 9 februari 2016 hade vi vårt årsmöte. Den nya styrelsen består av:

 • Ordförande Olof Cronberg, VC Växjöhälsan
 • Kassör Per Nilsson, ST-läkare, VC Lessebo
 • Anna-Lena Köhlin, VC Centrum
 • Tova Rylander, ST-läkare, VC Lammhult
 • Michael Olsson-Forsberg, VC Moheda
 • Assam Mousa, VC Alvesta
 • Stina Soldan Lundgren, VC Avonova

Har du några frågor eller förslag till utbildningsdagar får du gärna kontakta någon av oss.

Sfams årsmöte 9 februari 2016

Här inbjuds gamla och nya medlemmar i Sfam Kronoberg till årsmöte den 9 februari 2016 kl 18.30 i gamla Café Umbra, Italienska palatset, JF Liedholms väg 17, Växjö.

Åsa och Birger Ossiansson kommer att berätta om intryck och impulser från Wonca-konferensen i Istambul. Magnus Brandt kommer att berätta om en idrottsmedicinsk konferens i Kalifornien, USA.

En lättare måltid serveras. Anmälan till Olof Cronberg, olof.cronberg@abc.se senast den 2 februari.

Hjärtligt välkomna!

Globala infektioner

Idag har vi haft en utbildningsdag som handlat om globala infektioner i olika perspektiv. Arne Runehagen föreläste om resemedicin – vad vi ska tänka på när våra patienter reser ut och kommer hem. Han talade också lite nyheter kring inledande hälsokontroller. Christian Blomkvist talade om vad en allmänläkare behöver veta om hiv, hepatit C och latent tuberkulos. Olof Cronberg illustrerade med patientfall från Kamerun.

Bildspelet finns här.

Ny styrelse i Sfam Kronoberg

Den 24 februari hade vi vårt årsmöte. Den nya styrelsen består av:

 • Ordförande Olof Cronberg, VC Växjöhälsan
 • Sekreterare Anders Ylvén, VC Ingelstad
 • Kassör Per Nilsson, ST-läkare, VC Lessebo
 • Anna-Lena Köhlin, VC Centrum
 • Sofia Ohlson, VC Rottne
 • Tova Rylander, ST-läkare, VC Lammhult
 • Michael Olsson-Forsberg, VC Moheda

Har du några frågor eller förslag till utbildningsdagar får du gärna kontakta någon av oss.

Sfams årsmöte 24 februari 2015

Här inbjuds gamla och nya medlemmar i Sfam Kronoberg till årsmöte den 24 februari 2015 kl 18.30 i Församlingshemmet, Nygatan 6, Växjö.

Eva Norell från centrala Sfam kommer att berätta om hur det går med den nya fortbildningsenheten och fortbildningswebben. Vår Samspelsstipendiat Mattias Rööst kommer också att berätta om ett studiebesök vid en flyktingmottagning i Vancouver, Kanada.

Hej Kronoberg!

Vår hemsida har varit lite trött på senare tid varför här kommer ett försök med en ny hemsida. Tanken är att det ska vara lite lättare att publicera aktuella nyheter.

Sfam Kronoberg är den vetenskapliga föreningen för alla specialister och ST-läkare i allmänmedicin. Vi arbetar för att förstärka  allmänläkarens roll i Kronoberg, eftersom vi menar att en väl fungerande primärvård leder till en optimal hälso- och sjukvård.